Hướng Dẫn

detailCate

Call of Duty: Mobile VN Hướng Dẫn Nhập Code

Hướng Dẫn |

Bước 1: Truy cập trang nhập Code chính thức của Call of Duty: Mobile VN: https://vip.360mobi.vn/

Bước 2: Chọn game “Call of Duty: Mobile VN”.

Bước 3: Nhập UID của tài khoản muốn nhận Code.

● Nhấn vào nút ? để xem cách tìm UID.


Bước 4: Nhập Mã Code.

Bước 5: Nhập “Mã Xác Thực”.

Bước 6: “Xác Nhận” và nhận thưởng qua Thư trong game Call of Duty: Mobile VN.