Hướng Dẫn

detailCate

Mobile Legends: Bang Bang VNG Hướng Dẫn Nhập Code

Hướng Dẫn |

Hướng Dẫn Nhập Code Game Mobile Legends: Bang Bang VNG

  • Bước 2: Nhập mã Code tại ô "Redemption Code"

  • Bước 3: Nhập ID Nhân Vật của bạn tại ô "Game ID"

  • Bước 4: Nhập mã xác nhận như hình bên phải tại ô "CAPTCHA"

  • Bước 5: Bấm nút "Send" màu đỏ ở dòng bên dưới, lúc này, sẽ có 1 mã xác nhận tài khoản sẽ gửi đến hộp thư Hệ Thống trong game của bạn.

  • Bước 6: Vào game và copy lại mã xác nhận tài khoản đã nhận được qua hộp thư Hệ Thống.

  • Bước 7: Dán mã xác nhận đã nhận qua hộp thư vào ô "Verification Code".

  • Bước 8: Bấm nút "Redeem" và vào game kiểm tra hộp thư để nhận quà.
Lưu ý: Mỗi mã Verification Code chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút.