Hướng Dẫn

detailCate

360mobi Cinema Hướng Dẫn Nhập Code

Hướng Dẫn |

Hướng Dẫn Nhập Code Game 360mobi Cinema


  • Bước 3: Đăng nhập thông tin tài khoản chơi game

  • Bước 4: Điền mã Code và chọn Server Nhân Vật - Bấm NHẬN THƯỞNG

  • Bước 5: Vào trò chơi kiểm tra quà tặng - Thư.


Lưu Ý:

  • Có thể xem lại Lịch sử Nhập Code tại tab LỊCH SỬ.